Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080). Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevumi ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, aprobēt tos un integrēt Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā, pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci medijpartībā.

Noslēdzies  skolu konkurss līdzdalībai projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo  ieinteresētību aktualizēt medijpratības jautājumus darbā ar jauniešiem. Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku! Saskaņā ar projekta nosacījumiem un izvērtējot saņemtos pieteikumus līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 16 izglītības iestādes:

Baltinavas vidusskola 
Daugavpils 12. vidusskola
Daugavpils 9. vidusskola
Daugavpils Vienības pamatskola
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Gulbenes 2. vidusskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Kuldīgas Centra vidusskola
Līvānu 1.vidusskola
Madonas pilsētas vidusskola
Riebiņu vidusskola
Rīgas 64. vidusskola
Rugāju novada vidusskola
Tukuma 2. vidusskola
Varakļānu vidusskola
Ventspils 4. vidusskola

Projekta galvenās aktivitātes: 

  • Jauniešu medijpratības programmas izstrāde;
  • Jauniešu medijpratības programmas integrēšana mācību saturā, izglītojot pedagogus un jauniešus: 16 pilotskolās, 8 semināru ciklos pedagogiem Latvijas reģionos;
  • Programmas ietekmes vērtēšana;
  • Publicitātes un ilgtspējas pasākumi;
  • Programmas un materiālu publicēšana.

Skolu konkurss līdzdalībai projektā "Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai"

Projektā aicinātas piedalīties skolas, kurām ir aktuāli stiprināt jauniešu medijpratību un kuras ir motivētas līdzdarboties projekta aktivitātēs: skolu komandu mācību semināros, medijpratības apmācību programmas ieviešanā un mācību materiālu izvērtēšanā. Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 16 skolu komandas četru cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis un trīs pedagogi, kuri 7.-12. klasēs darbojas ar medijpratības tematiku un kritiskās domāšanas pieeju).

Kā pieteikties

Aizpildīt skolas komandas pieteikuma veidlapu, kas pieejama šeit
Pieteikuma veidlapu līdz 2017. gada 5. decembrim nosūtīt uz epastu iac@latnet.lv

Skolu atlases kritēriji

Aizpildīta un līdz 5. decembrim nosūtīta pieteikuma veidlapa
Pieteikumā pamatota skolas komandas motivācija piedalīties projektā
Projektā nodrošināta visu Latvijas reģionu un dažādu izglītības iestāžu pārstāvniecība

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 20. decembrim pretendentiem elektroniski. Līdzdalībai apstiprināto skolu saraksts tiks publicēts IAC mājas lapā www.iac.edu.lv. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

Projekta komanda:

Programmas satura un metodikas ekspertes -  Ingūna Irbīte un Daina Zelmene
Projekta vadītāja - Iveta Vērse
Projekta grāmatvede -  Aija Rusiņa
Projekta asistente -  Līga Puniņa